SAREB ENTRA NA DÉBEDA PÚBLICA

with Non hai comentarios

Dende o pasado 23 de Marzo, a Unión Europea  obriga ao Estado español a contabilizar a débeda do  Sareb, o banco malo español, na débeda pública española1. Iso supón que se sumarán 35.000 millóns de euros á contabilidade da débeda pública de España, polo que pasa do 117% ao 120% do PIB.  Sareb foi creada co obxectivo de comprar todos os activos tóxicos e problemáticos que tiña a banca para “limpar” os seus balances. O entón ministro de Economía, Luís De Guindos, tivo a intención de que esta empresa, a pesar de contar coa maior parte de capital público, non constase na contabilidade como pública. Ese intento de enganar a Europa fracasou finalmente agora, en plena pandemia e nun dos momentos de maior endebedamento da nosa historia.

A creación dunha sociedade de xestión de activos inmobiliarios, ou banco malo, foi unha das condicións impostas no  MOU2, o  memorándum de entendemento asinado coa Unión Europea para o rescate de España en 2012. Encargaríase de vivendas e solos que estaban en poder das entidades onde non se pagaron os préstamos asinados, ademais de créditos errados con enormes dificultades de recuperación. Grazas ao  Sareb as entidades deixarían de ter o lastre de ter que  provisionar eses activos que non lles xeraban máis que gastos e obrigábanlles a reservar capital.

Para que unha empresa sexa considerada pública, a metade do seu capital ten que selo. O modo en que De Guindos tentou facer pasar o  Sareb como privada foi convencer á banca para que puxesen o 55% do capital inicial3, tendo en conta que este capital inicial sería usado para librarse das súas propias débedas inmobiliarias. Dese modo, poderían convencer a Europa de que  Sareb era un banco privado e por tanto as súas débedas non necesitarían contabilizar na débeda pública. Estes 4800 millóns de capital inicial non eran suficientes, e por iso  Sareb emitiu 50.781 millóns de euros en bonos4, 20 veces máis do que puxeran os bancos privados. Para ese préstamo, con todo, os bancos non contan como  avalistas, e a única responsabilidade en caso de quebra é do estado.

Se a  Sareb quebra, o estado debería executar 35.000 millóns de euros, o que supón a cuarta parte do que lle corresponde polos fondos europeos para a crise do Coronavirus. Por lóxica, a banca debería facerse cargo do 55% desa débeda, dado que esa parte do capital inicial corresponde a ela, pero o estado non vai presionar para que paguen a factura e a lei dálles a razón, posto que o goberno do PP decidiu que o estado fose o único  avalista do préstamo. Tamén a lóxica ditaría que, dado que debemos facernos cargo da débeda do  Sareb, o seu parque inmobiliario debería igualmente pertencer á poboación e servir para paliar a actual crise de vivenda. Para todo isto, con todo, é necesario que a poboación sexa consciente e loite para que a lóxica e a xustiza estean aliñadas.

1 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/03/23/605a181121efa09f1a8b45fc.html
2 https://www.sareb.es/en_US/about-us/corporate-governance/normative
3 https://elpais.com/economia/2012/12/18/actualidad/1355817555_751503.html
4 https://www.sareb.es/es_ES/conoce-sareb/quienes-somos/sareb-en-cifras

Interésache: