A CRISE DOS CHIPS

with Non hai comentarios

O desenvolvemento tecnolóxico das últimas décadas trouxo consigo novos bens estratéxicos que non fai tanto eran inexistentes. A bens como o petróleo, o armamento, os fármacos ou as infraestruturas1, engadiríase agora a industria dos  semiconductores e a fabricación de chips. Por que é tan importante esta nova industria a nivel  xeopolítico e económico, e cal é o seu papel na guerra tecnolóxica entre China e Estados Unidos?

Para entender a súa importancia hai que explicar algunhas características dos  semiconductores. Un  semicondutor é un material que dependendo de determinados factores pode comportarse tanto como condutor, permitindo o paso da electricidade, como illante, impedíndoa. O silicio é o  semicondutor máis utilizado, e é o usado na fabricación de circuítos integrados para todos os aparellos electrónicos existentes. Debido á crecente complexidade da tecnoloxía, a cadea de produción especializouse, existindo catro grandes tipos de compañías: as fabricantes de dispositivos integrados (IDM), as  fabless que só deseñan  novos chips pero contratan a outras a súa produción, as foundries que  centranse unicamente na produción e as subcontratadas de montaxe e proba (OSAT) que dan servizos de ensamblaxe, empaquetado e proba2.

A deslocalización da produción é outra das características da cadea de subministracións desta industria, polo que  ningún país controla de forma absoluta a produción completa. Na actualidade, en Asia, e principalmente en Taiwan, lévase a cabo a maior parte da produción física dos chips. Isto acabou supoñendo un perigo potencial para países como Estados Unidos que dependen da produción estranxeira para satisfacer a súa demanda, incluíndo a produción armamentística e a súa seguridade nacional. Por tanto, a especialización na cadea de produción traduciuse nun risco  xeopolítico.

Tendo isto en conta, pódese entender mellor como Taiwan prohibiu a empresas  taiwanesas recrutar persoal en China para evitar que este país róubelle empregados para construír a súa propia cadea de subministración autosuficiente3, ou como Estados Unidos tenta protexer a  Taiwan dunha posible invasión e toma pola forza da illa4 por parte de China. Paralelamente, desde 2015, tanto EEUU como China traballaron en desenvolver unha industria de  semicondutores propia. Con todo, todo apunta a que occidente está á saga nunha actividade liderada polos países asiáticos.

O control da industria tecnolóxica lograrao o país que consiga  replicar a cadea completa de produción de  semicondutores de forma autosuficiente. Taiwan e a empresa TSMC convertéronse nun obxecto de loita nesta batalla de poder entre EEUU e China5. O mercado de chips expresa unha disputa máis, como as enerxías renovables e as telecomunicacións, na batalla polo control económico global.

1 https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/strategic_commodities.pdf
2 https://www.semiconductors.org/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain-in-an-uncertain-era/
3 https://www.xataka.com/componentes/guerra-semiconductores-se-encrudece-taiwan-prohibe-reclutar-personal-china-para-evitar-caza-talento
4 https://www.lavanguardia.com/internacional/20210504/7425431/taiwan-lugar-mas-peligroso-planeta.html
5 https://www.businessinsider.es/tsmc-tensiones-comerciales-podrian-interrumpir-suministro-849489

Interésache: